ადმინისტრაცია – BTE

ტექნოლოგიის სკოლა

ადმინისტრაცია

ერეკლე მაღრაძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხელმძღვანელი

მარიამ მაჭავარიანი

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა კვარაცხელია

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა თოფურია

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა ჭრელაშვილი

ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულების კოორდინატორი

გვანცა ლორთქიფანიძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხელმძღვანელის თანაშემწე;
ტექნოლოგიის სკოლის პროგრამების კოორდინატორი.

ივანე მურუსიძე

გამოყენებითი ფიზიკის ინტიტუტის დირექტორი

გიორგი ხიმშიაშვილი

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი

გიორგი ვეშაპიძე

კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ინსტიტუტი

დიმიტრი ჯაფარიძე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი – ხელმძღანელი
გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი – ხელმძღვანელი
გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია – ხელმძღვანელი

Share on :

ადგილმდებარეობა და მარშრუტები
ტექნოლოგიის სკოლის შესახებ
?>
Loading please wait....