ადმინისტრაცია – BTE

ტექნოლოგიის სკოლა

ადმინისტრაცია

ერეკლე მაღრაძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხელმძღვანელი

ვანდა ფირცხალაძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა კვარაცხელია

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

პაატა გოგიშვილი

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ანა ჭრელაშვილი

ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულების კოორდინატორი

გვანცა ლორთქიფანიძე

ტექნოლოგიის სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

ივანე მურუსიძე

გამოყენებითი ფიზიკის ინტიტუტის დირექტორი

გიორგი ხიმშიაშვილი

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი

გიორგი ვეშაპიძე

ოპტიკურ მესერში ჩაჭერილი კვანტური მატერიის კვლევის ცენტრის დირექტორი

დიმიტრი ჯაფარიძე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი – ხელმძღანელი
გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი – ხელმძღვანელი
გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია – ხელმძღვანელი

Share on :

ადგილმდებარეობა და მარშრუტები
ტექნოლოგიის სკოლის შესახებ
?>
Loading please wait....