ბიზნესის სკოლის დოქტორანტთა სადოქტორო ნაშრომები – BTE

ბიზნესის სკოლის დოქტორანტთა სადოქტორო ნაშრომები

ბიზნესის სკოლის დოქტორანტთა სადოქტორო ნაშრომები

2022  წელი

2020 წელი

 

2018 წელი

 

2015 წელი

 

2014 წელი

 

2013 წელი

Share on :

სადოქტორო შრომები
ზოგადი განათლების დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება)
?>
Loading please wait....