ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების კვლევითი განაცხადის შეფასება აპელაციის გათვალისწინებით.

იხ. განაცხადის შედეგები.

2022 წელი