ადმინისტრაცია – BTE

ბიზნესის სკოლა

ადმინისტრაცია

ლაშა ტაბატაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე

მაია ბიწაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

მაკა სიმონიშვილი

ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა ქინქლაძე

სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

ლანა ალიბეგაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების ზოგადი მოდულის და მაინორ პროგრამების კოორდინატორი

ნინო რუაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტთა კოორდინატორი

სოფიო გაბისონია

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საფეხურის პროგრამის მესამე კურსის, საბაკალავრო საფეხურის კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის და სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

ელენე გოგელიძე

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

დარეჯან ქობელაშვილი

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი

მარინა ჩხიკვიშვილი

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

ნათია ბერიაშვილი

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი

მაკა ნიქაბაძე

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი

გიორგი ქემერტელიძე

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო პატარაია

ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი

მაია როგავა

აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი

Share on :

ფაქტები
სტრუქტურა
?>
Loading please wait....