ეკატერინე შავერდაშვილი – BTE

ადმინისტრაცია

ეკატერინე შავერდაშვილი

განათლებისა და ტექნოლოგიების სკოლებს შორის არსებული ინოვაციური განვითარების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;

ოთახი: E 222

ekaterine_shaverdashvili@iliauni.edu.ge

Share on :

კალენდარი
დიმიტრი ჯაფარიძე
?>
Loading please wait....