ინჟინერიის სკოლა – BTE

ინჟინერიის სკოლა

ინჟინერიის სკოლა

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი პროგრამების არსებული კომპოზიციით, ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსებით, სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და საერთაშორისო პარტნიორებით იძლევა შესაძლებლობას, მოამზადოს:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საჭირო უნარები და შესაბამისი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს სწრაფად ცვალებად გარემოში და იყვნენ მოთხოვნადი შრომით ბაზარზე;
 • საინჟინრო და ტექნოლოგიური მიმართულებების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ადგილობრივ და საერთაშორისო ინდუსტრიასთან მუშაობის გამოცდილება, შესწავლილი ექნებათ ბიზნესისა და განათლების მიმათულებები და, შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი იქნებიან არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო შრომით ბაზარზე;
 • განათლების სფეროს წარმატებული სპეციალისტები და მკვლევრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე, საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი ინოვაციური და მეცნიერულად დასაბუთებული ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას; ასევე განათლების კვლევებსა და აკადემიურ პროგრამებში ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებით ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მიმართულებებთან სინქრონიზაციას და სხვა დარგებთან კავშირების გაძლიერებას.

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი პროგრამების არსებული კომპოზიციით, ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსებით, სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და საერთაშორისო პარტნიორებით იძლევა შესაძლებლობას, მოამზადოს:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საჭირო უნარები და შესაბამისი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს სწრაფად ცვალებად გარემოში და იყვნენ მოთხოვნადი შრომით ბაზარზე;
 • საინჟინრო და ტექნოლოგიური მიმართულებების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ადგილობრივ და საერთაშორისო ინდუსტრიასთან მუშაობის გამოცდილება, შესწავლილი ექნებათ ბიზნესისა და განათლების მიმათულებები და, შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი იქნებიან არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო შრომით ბაზარზე;
 • განათლების სფეროს წარმატებული სპეციალისტები და მკვლევრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე, საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი ინოვაციური და მეცნიერულად დასაბუთებული ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას; ასევე განათლების კვლევებსა და აკადემიურ პროგრამებში ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებით ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მიმართულებებთან სინქრონიზაციას და სხვა დარგებთან კავშირების გაძლიერებას.

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი პროგრამების არსებული კომპოზიციით, ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსებით, სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და საერთაშორისო პარტნიორებით იძლევა შესაძლებლობას, მოამზადოს:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საჭირო უნარები და შესაბამისი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს სწრაფად ცვალებად გარემოში და იყვნენ მოთხოვნადი შრომით ბაზარზე;
 • საინჟინრო და ტექნოლოგიური მიმართულებების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ადგილობრივ და საერთაშორისო ინდუსტრიასთან მუშაობის გამოცდილება, შესწავლილი ექნებათ ბიზნესისა და განათლების მიმათულებები და, შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი იქნებიან არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო შრომით ბაზარზე;
 • განათლების სფეროს წარმატებული სპეციალისტები და მკვლევრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე, საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი ინოვაციური და მეცნიერულად დასაბუთებული ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას; ასევე განათლების კვლევებსა და აკადემიურ პროგრამებში ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებით ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მიმართულებებთან სინქრონიზაციას და სხვა დარგებთან კავშირების გაძლიერებას.

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი პროგრამების არსებული კომპოზიციით, ადამიანური და ტექნოლოგიური რესურსებით, სამეცნიერო-კვლევითი პოტენციალით, თანამედროვე ინფრასტრუქტურითა და საერთაშორისო პარტნიორებით იძლევა შესაძლებლობას, მოამზადოს:

 • ბიზნესის ადმინისტრირების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ საჭირო უნარები და შესაბამისი ტექნოლოგიების ცოდნა, რათა უპასუხონ თანამედროვე გამოწვევებს სწრაფად ცვალებად გარემოში და იყვნენ მოთხოვნადი შრომით ბაზარზე;
 • საინჟინრო და ტექნოლოგიური მიმართულებების ისეთი სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ ადგილობრივ და საერთაშორისო ინდუსტრიასთან მუშაობის გამოცდილება, შესწავლილი ექნებათ ბიზნესისა და განათლების მიმათულებები და, შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი იქნებიან არა მხოლოდ ქართულ, არამედ საერთაშორისო შრომით ბაზარზე;
 • განათლების სფეროს წარმატებული სპეციალისტები და მკვლევრები, რომლებიც შეძლებენ თანამედროვე, საერთაშორისო და ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი ინოვაციური და მეცნიერულად დასაბუთებული ცოდნის შექმნასა და გავრცელებას; ასევე განათლების კვლევებსა და აკადემიურ პროგრამებში ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენებით ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის მიმართულებებთან სინქრონიზაციას და სხვა დარგებთან კავშირების გაძლიერებას.

Share on :

ბიზნესის სკოლის შესახებ
საიტის რუკა
?>
Loading please wait....