გიორგი ქემერტელიძე – BTE

ბიზნესის სკოლა

ადმინისტრაცია

გიორგი ქემერტელიძე

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;
ოთახი: E 411

giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge

Share on :

ნინო პატარაია
მაკა ნიქაბაძე
?>
Loading please wait....