2022 წლის 28 თებერვალს, 13:00 საათზე, გაიმართება ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განათლების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, ეკა ტყავაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „რეფლექსიური დღიურის გავლენა მასწავლებლის კვალიფიკაციაზე“ დაცვა პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ეკატერინე შავერდაშვილი.

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე დასწრების მსურველებს გთხოვთ მოგვმართეთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: eduschool@iliauni.edu.ge

2022 წელი