ნიკოლოზ ყაველაშვილი

ბიზნესის, ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი

ანა დაიაური

დეკანის თანაშემწე

ლაშა ტაბატაძე

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ერეკლე მაღრაძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხელმძღვანელი

მაკა სიმონიშვილი

ბიზნესის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

თამუნა გურჩიანი

სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტი

მარიამ მაჭავარიანი

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა კვარაცხელია

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ანა თოფურია

ტექნოლოგიის სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

მიხეილ გიორგაძე

განათლების სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ქეთევან მცხეთლიშვილი

შიდა და გარე ტრანსკრიპტის კოორდინატორი

ნინო ბერელიძე

საქმის წარმოების კოორდინატორი

მაია მიქაბერიძე

საქმის წარმოების კოორდინატორი

თამარ ცხადაძე

დანართების სპეციალისტი

მანანა ჭუმბურიძე

დანართების სპეციალისტი

ანა ჭრელაშვილი

ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულების კოორდინატორი

თამარ თაყაიშვილი

პროექტების მენეჯერი

მაია რამიშვილი

ფინანსური კოორდინატორი

ირმა იაკობაშვილი

სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი

ანა ქინქლაძე

სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

ლანა ალიბეგაშვილი

ბიზნესის ადმინისტრირების ზოგადი მოდულის და მაინორ პროგრამების კოორდინატორი

ნინო რუაძე

ბიზნესის ადმინისტრირების მეორე კურსის სტუდენტთა კოორდინატორი

სოფიო გაბისონია

ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საფეხურის პროგრამის მესამე კურსის, საბაკალავრო საფეხურის კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის და სადოქტორო პროგრამის კოორდინატორი

ელენე გოგელიძე

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამების კოორდინატორი

გვანცა ლორთქიფანიძე

ტექნოლოგიის სკოლის ხელმძღვანელის თანაშემწე;
ტექნოლოგიის სკოლის პროგრამების კოორდინატორი.

სოფიკო ლობჟანიძე

განათლების სკოლის ხელმძღვანელი

ელენე გაბისონია

განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

ლიკა ტვილდიანი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის კოორდინატორი

ქეთევან ფილიშვილი

განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

დარეჯან ქობელაშვილი

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი

მარინა ჩხიკვიშვილი

საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე

ნათია ბერიაშვილი

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი

მარიკა ლარცულიანი

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი

მაკა ნიქაბაძე

საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორი

გიორგი ქემერტელიძე

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო პატარაია

ბიზნესის კვლევების ცენტრის დირექტორი

მაია როგავა

აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელი

ნინო გალდავაძე

აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორის თანაშემწე

თამარ ტალიაშვილი

მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრის დირექტორი

მარინა კაპანაძე

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,,SALIS” – ხელმძღვანელი

ივანე მურუსიძე

გამოყენებითი ფიზიკის ინტიტუტის დირექტორი

გიორგი ხიმშიაშვილი

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი

გიორგი ვეშაპიძე

კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ინსტიტუტი

დიმიტრი ჯაფარიძე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი – ხელმძღანელი
გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი – ხელმძღვანელი
გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია – ხელმძღვანელი

ეკატერინე შავერდაშვილი

ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი