• დიმიტრი ჯაფარიძე – სრული პროფესორი
 • ნიკოლოზ ყაველაშვილი – სრული პროფესორი
 • ნინო პატარაია – სრული პროფესორი
 • მაია როგავა – სრული პროფესორი
 • გიორგი ბეგაძე – ასოცირებული პროფესორი
 • ირაკლი კაჭარავა – ასოცირებული პროფესორი
 • გიორგი ხიშტოვანი – ასოცირებული პროფესორი
 • რესან ქიქავა – ასოცირებული პროფესორი
 • მერაბ სვანაძე – სრული პროფესორი
 • ია კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი
 • მიხეილ თუთბერიძე – ასოცირებული პროფესორი
 • სოფიკო ლობჟანიძე – სრული პროფესორი
 • დავით მალაზონია – სრული პროფესორი
 • მარინა კაპანაძე – სრული პროფესორი