ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის კვლევითი ცენტრები/ინსტიტუტები

 • ეკონომიკისა და ბიზნესისი ინსტიტუტი;
 • გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი;
 • გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია;
 • ბიზნესის კვლევების ცენტრი;
 • ჯანდაცვის და დაზღვევის ინსტიტუტი;
 • ინოვაციური განათლების კვლევითი ცენტრი;
 • გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი;
 • ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტი;
 • კვლევითი და ტექნოლოგიური ცენტრი-ნანოსტრუქტურები განახლებადი ენერგიისთვის;
 • კვანტური მატერიისა და ოპტიკური კვლევის ცენტრი;
 • ურბანული და არქიტექტურული კვლევის ცენტრი;
 • მდგრადი და სიცოცხლისუნარიანი განაშენიანებული გარემოს ინტერდისციპლინარული კვლევითი ცენტრი;
 • მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრი;
 • საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,SALIS”.