გიორგი ხიმშიაშვილი – BTE

ტექნოლოგიის სკოლა

ადმინისტრაცია

გიორგი ხიმშიაშვილი

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი

ფუნდამეტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკის კვლევების ინსტიტუტი

gogikhim@yahoo.com

Share on :

გიორგი ვეშაპიძე
ივანე მურუსიძე
?>
Loading please wait....