მთავარი 2 test – BTE

მთავარი 2 test

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების (60 კრედიტიანი) შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველ პირთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სან დიეგოს პროგრამის, სამოქალაქო ინჟინერიის პირველკურსელთა მიღების ცერემონია
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების (60 კრედიტიანი) სააპელაციო გამოცდის განრიგი
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ილიაუნის პირველკურსელთა მიღების ცერემონია – WELCOME PARTY 2023

Share on :

სამართლებრივი აქტები
სადოქტორო ერთი
?>
Loading please wait....