განათლების მე-11 საერთაშორისო გამოფენის ფარგლებში 28 მაისს, 11:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი  გამართავს საინფორმაციო შეხვედრას ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურის პროგრამების შესახებ.

შეხვედრაზე ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორები და ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის მსურველებს გააცნობენ ინფორმაციას ფაკულტეტის სკოლებისა და პროგრამების სტრუქტურის შესახებ, დასაქმებისა და საზღვარგარეთ სწავლის შესაძლებლობებს.

პროგრამას წარადგენენ:

 • დიმიტრი ჯაფარიძე – პროფესორი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი;
 • ვახტანგ ბალავაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი;
 • თამარ თაყაიშვილი – პროექტების მენეჯერი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი;
 • ანა ქინქლაძე – სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი.

ბიზნესის სკოლა

 • გიორგი ხიშტოვანი – ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი) სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • რესან ქიქავა – ასოცირებული პროფესორი, მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი
 • ნიკოლოზ ყაველაშვილი  – პროფესორი, ფინანსების მიმართულების ხელმძღვანელი
 • გიორგი ქემერტელიძე – ასოცირებული პროფესორი, ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი
 • სოფო ლებანიძე – ასოცირებული პროფესორი, ჯანდაცვის მენეჯმენტის მიმართულების ხელმძღვანელი
 • ნინო პატარაია – პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი მიმართულების ხელმძღვანელი
 • თორნიკე გურული  პროფესორი, საზოგადოებრივი ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელი
 • ლაშა ტაბატაძე – კურიკულუმის ექსპერტი, ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
 • ანა თოფურია – კურიკულუმის ექსპერტი, ბიზნესის სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

ტექნოლოგიის სკოლა

 • ია კუპატაძე – ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელი
 • გიორგი ხიმშიაშვილი – პროფესორი, მათემატიკის მიმართულების ხელმძღვანელი
 • მურმან მარგველაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ენერგეტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი
 • მარიამ მაჭავარიანი – კურიკულუმის ექსპერტი, ტექნოლოგიის სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
 • სალომე დარასელია – კოორდინატორი, ტექნოლოგიის სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
 • გვანცა ლორთქიფანიძე – კოორდინატორი, ტექნოლოგიის სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

განათლების სკოლა

 • სოფიკო ლობჟანიძე  – პროფესორი, განათლების სკოლის ხელმძღვანელი
 • მიხეილ გიორგაძე – კურიკულუმის ექსპერტი, განათლების სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი
 • სოფიკო შარაბიძე – კოორდინატორი, განათლების სკოლა, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი

დრო: 28 მაისი, 11:00 საათი

ფრომატი: დისტანციური

შეხვედრის ბმული: https://bit.ly/34hpoZP

2021