აპლიკანტებს, რომლებმაც წარმოადგინეს საპრეტენზიო განაცხადი 2022-2023 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგებთან დაკავშირებით, საშუალება ეძლევათ, განმეორებითი ზეპირი გამოცდა ჩააბარონ საპრეტენზიო კომისიებს.

გთავაზობთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სააპელაციო გამოცდების განრიგს.

სააპელაციო გამოცდა ჩატარდება 16 სექტემბერს ZOOM-ის პლატფორმით.

გამოცდაზე შემოსასვლელ ბმულს აპლიკანტები მიიღებენ 15 სექტემბერს, დღის ბოლოს.

2022 წელი