იხილეთ დეტალური ინფორმაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების თარიღებისა და დროის შესახებ.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია! 

შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება დისტანციურად, გასაუბრებები ყველა მიმართულებაზე ჩატარდება პლატფორმა Zoom-ის მეშვეობით.

ელპლატფორმა  Zoom-ის გადმოწერაზე, შესაბამისი ტექნიკური (აუდიო და ვიდეო) პარამეტრების გამართვაზე, ასევე მის სივრცეში უწყვეტი  ინტერნეტკავშირის უზრუნველყოფაზე  პასუხისმგებელია  აპლიკანტი.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და წინასწარ გადაამოწმოთ  მზადყოფნა გამოცდის დისტანციურად ჩაბარებისთვის და გამოცდის დროს ხელთ იქონიოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელსაც კომისიას წარმოუდგენთ  ონლაინ. 

თქვენ მიერ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელფოსტაზე გამოცდის წინა დღეს გამოცდის კოორდინატორისგან მიიღებთ წერილს გამოცდაზე დასწრების ლინკით/ბმულით.

იხილეთ გამოცდის შეფასების რუბრიკა

იხილეთ ქეისი

შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდის განრიგი:

2022 წელი