დიმიტრი ჯაფარიძე – BTE

ტექნოლოგიის სლოლა

ადმინიტრაცია

დიმიტრი ჯაფარიძე

ეკონომიკისა და ბიზნესის ინსტიტუტი – ხელმძღანელი
გეოსაინფორმაციო და ტურიზმის ტექნოლოგიების ცენტრი – ხელმძღვანელი
გეოსაინფორმაციო სისტემების ლაბორატორია – ხელმძღვანელი

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5;
ოთახი: E 301

japaridze@iliauni.edu.ge

Share on :

ეკატერინე შავერდაშვილი
სასარგებლო ბმულები
?>
Loading please wait....