28 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის T302 აუდიტორიაში ტექნოლოგიის სკოლის გაზაფხულის სემესტრის ყოველკვირეული სემინარის ფარგლებში ტექნოლოგიის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ზურაბ რატიანი და ასისტენტ-პროფესორი ელინა ბაქრაძე წაიკითხავენ საჯარო ლექციებს.

17:00 საათზე პროფესორი ზურაბ რატიანი – ლექციას „კვანტური კომპიუტერების ფიზიკური მოდელები“.

  • განიხილავს კვანტური კომპიუტერის კომპონენტების ერთ-ერთი შესაძლო ფიზიკურ- რეალიზაციას.

17:40 საათზე პროფესორი ელინა ბაქრაძე წაიკითხავს ლექციას „წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მონიტორინგი და გამოწვევები”.

  • მსმენელი გაეცნობა ინფორმაციას საქართველოში გარემოს (წყლის, ჰაერის, ნიადაგის) დაბინძურების მონიტორინგის შესახებ.

სამუშაო ენა: ქართული

დრო: 28 ივნისი, 17:00 საათი, 17:40 საათი ადგილმდებარეობა: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის T302 აუდიტორია, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5

დასწრება თავისუფალია.

2024