ვაკანსიები – BTE

ვაკანსიები

ვაკანსიები

განათლების სკოლის პროგრამებისა და სასკოლო პრაქტიკის კოორდინატორის ვაკანსია
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის განათლების სკოლის პროგრამების კოორდინატორის ვაკანსია
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის შეფასებისა და განვითარების სპეციალისტის ვაკანსია
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ანაზღაურებადი სტაჟირება
აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული მასწავლებლის ვაკანსია
კონკურსი ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე
კონკურსი ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობაზე

Share on :

სიახლეები
newletter
?>
Loading please wait....