2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა „არგუსის“ არჩევის რეჟიმი ჩაირთვება შემდეგი განრიგით:

29 თებერვალი, 12:00 საათი – კურსი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის, დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამისა და სამართლის სკოლის სტუდენტებისთვის;

29 თებერვალი, 15:00 საათი – სამართლის სკოლა მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის სტუდენტებისთვის;

29 თებერვალი, 17:00 საათი – ქართულის, როგორც მეორე ენისა, და ინტეგრაციის პროგრამის, სადოქტორო საფეხურის, მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისთვის;

1 მარტი, 12:00 საათი – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის სტუდენტებისთვის;

1 მარტი, 15:00 საათი – ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის მე-2, მე-3, მე-4 და დამატებითი წლის (საბაკალავრო და საბაკალავრო-სამაგისტრო) სტუდენტებისათვის;

1 მარტი 17:00 საათი – სამაგისტრო საფეხურის სტუდენტებისთვის.

 • არჩევის რეჟიმი დაიხურება 16 მარტს, 18:00 საათზე.

სტუდენტებს, რომლებსაც ექნებათ ფინანსური დავალიანება, შეეზღუდებათ სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონულ სისტემა „არგუსზე“ წვდომა;

ავტორიზაცია შესაძლებელია ვებგვერდზე: https://argus.iliauni.edu.ge/ka


რეგისტრაციასთან დაკავშირებით იმუშავებს ცხელი ხაზი:

 • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
  • 222 00 009 – (717 430) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი
 • ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
  • 222 00 09 (180) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი
 • საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
  • 222 00 09 (115) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი
 • სამართლის სკოლა
  • 222 00 09 (301) – სტუდენტთა საინფორმაციო ცენტრი

ტექნიკური კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ელფოსტაზე: argus@iliauni.edu.ge

2024