სიახლეები – BTE

სიახლეები

სიახლეები

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების სააპელაციო გამოცდების განრიგი
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საბოლოო შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების შიდასაუნივერსიტეტო განმეორებითი გამოცდების განრიგი
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამების პირველადი შედეგები

Share on :

სამოქალაქო ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)
ვაკანსიები
?>
Loading please wait....