ადმინისტრაცია – BTE

განათლების სკოლა

ადმინისტრაცია

მიხეილ გიორგაძე

განათლების სკოლის ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი

სოფიკო ლობჟანიძე

განათლების სკოლის ხელმძღვანელი

ელენე გაბისონია

განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

ლიკა ტვილდიანი

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის და პრაქტიკის კოორდინატორი

ქეთევან ფილიშვილი

განათლების სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი

თამარ ტალიაშვილი

მასწავლებელთა პროფესიული მხარდაჭერის ცენტრის დირექტორი

მარინა კაპანაძე

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი ,,,SALIS” – ხელმძღვანელი

Share on :

განათლების სკოლა
განათლების სკოლის შესახებ
?>
Loading please wait....